Tájház

A szlovák lakosságot 1699-1711 között telepítette a török időkben elnéptelenedett faluba az esztergomi káptalan. A tárgyi emlékek a Falumúzeumban tekinthetők meg. 

Tájház